Podsumowanie przeglądu

Zakończyliśmy VIII edycję Ogólnopolskiego Przeglądu Teatrów „Bez Sceny„. Gościliśmy teatry z Krakowa, Chorzowa, Warszawy oraz Białegostoku. Różnorodność form przekazu jak też środków ekspresji wyróżniała tę edycję Przeglądu.
W programie znalazły się propozycje zarówno dla naj, najmłodszych widzów jak i dla tych, którzy wraz z Przeglądem już nieco podrośli. Spektaklom przez cały miesiąc towarzyszyła wystawa fotografii „Tradycyjne zabawki i zabawy dziecięce” z Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Rodzice mogli skorzystać z bardzo ciekawego wykładu "Jak pielęgnować wrodzoną postawę twórczą dziecka?”
Mamy nadzieję, że kolejna edycja Przeglądu dostarczyła naszym stałym uczestnikom nowych, fantastycznych teatralnych wrażeń i  inspiracji.  Tym, którzy po raz pierwszy ze swoimi pociechami uczestniczyli w józefowskim Przeglądzie serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że będziecie zaglądać do naszego MOK-u na kolejne spektakle dla dzieci.
Zawsze zależy nam na zaprezentowaniu najmłodszej publiczności autorskich i prawdziwie artystycznych realizacji teatralnych.
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możliwa jest realizacja Przeglądu „Bez Sceny”– Patronom honorowym: Burmistrzowi Miasta Józefowa oraz Staroście Otwockiemu. Przypominamy, że Przegląd odbywa się przy wsparciu finansowym pochodzącym z budżetu Powiatu Otwockiego.

Dziękujemy Patronom medialnym: ogólnopolskiemu portalowi teatralnemu e-teatr.pl, portalowi Qlturka.pl – dziecko i kultura, tygodnikowi Linia Otwocka.

Dziękujemy Małopolskiemu Centrum Kultury za wypożyczenie wystawy fotografii.

„Miasto bez teatru jest jak przyjęcie bez konwersacji”
Julie Orringer „Niewidzialny most”

https://www.magisto.com/video/P14DK0cTRT8yXxNgCzE?l=vsm&o=w&c=cVIII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD TEATRÓW DLA DZIECI
„BEZ SCENY”
Józefów 2019

Ideą przeglądu jest zaprezentowanie w Miejskim Ośrodku Kultury najciekawszych teatrów i grup teatralnych, głównie działających bez stałego miejsca pracy.
Przegląd adresujemy w tym roku do dzieci  w wieku od 9 miesiąca życia do 13 lat. Program przygotowany został dla uczestników, którzy w świecie sztuki stawiają swoje pierwsze,  maleńkie kroczki jak i dla tych, którzy dorastali wraz z Przeglądem. Coś dla siebie znajdą również rodzice jak i dziadkowie.
Przegląd to odpowiedź na ogromne zainteresowanie organizowanymi w soboty przedstawieniami dla dzieci.
Mamy świadomość, że to właśnie w naszym Miejskim Ośrodku Kultury Ośrodek Kultury dzieci po raz pierwszy mają kontakt ze sztuką teatralną. Ważne jest aby te pierwsze wrażenia pobudziły wyobraźnię, były ucztą dla dziecięcych zmysłów.  Dlatego nasz Przegląd będzie prezentował tylko wybrane, artystycznie sprawdzone i wartościowe teatry.
Ogromne zainteresowanie i frekwencja a także pozytywne recenzje świadczą o potrzebie realizowania i  kontynuacji Przeglądu Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny” w Józefowie. Serdecznie polecamy i zapraszamy !!!

Zapraszamy na VII Ogólnopolski Przegląd Teatrów dla dzieci i młodzieży „BEZ SCENY” Józefów 2018Ideą przeglądu jest zaprezentowanie w Miejskim Ośrodku Kultury najciekawszych teatrów i grup teatralnych, głównie działających bez stałego miejsca pracy.
Przegląd adresujemy w tym roku do dzieci  w wieku od 3 do 13 lat. Tegoroczną edycję otwieramy ponadto na międzypokoleniowość. Program przygotowany został dla uczestników, którzy dorastali wraz z Przeglądem. Coś dla siebie znajdą również rodzice jak i dziadkowie.
Przegląd to odpowiedź na ogromne zainteresowanie organizowanymi w soboty przedstawieniami dla dzieci.
Ponadto wydarzenie wpisuje się w statutowy cel naszej działalności jakim jest  świadome kształtowanie estetyki i krytycznego odbioru sztuki.
Wiemy, że to często na naszej scenie dzieci po raz pierwszy mają kontakt ze sztuką teatralną. Ważne jest aby te pierwsze wrażenia pobudziły wyobraźnię, były ucztą dla dziecięcych zmysłów.  Dlatego nasz Przegląd będzie prezentował tylko wybrane, artystycznie sprawdzone i wartościowe teatry.
Ogromne zainteresowanie i frekwencja, recenzje świadczące o potrzebie realizowania wydarzenia o takim charakterze oraz bardzo pozytywne  opnie mieszkańców utwierdziły organizatorów w przekonaniu o potrzebie kontynuacji Przeglądu Teatrów dla Dzieci „Bez Sceny”.

Celem Przeglądu jest: wzrost zainteresowania teatrem wśród dzieci w wieku 3 – 13 lat po przez prezentację spektakli na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym. To również nauka krytycznego odbioru sztuki teatralnej, zatrzymanie młodego widza w mieście i powiecie oferując wydarzenie o wysokich wartościach artystycznych i edukacyjnych. Celami pośrednimi Przeglądu będą: zaprezentowanie  ciekawych autorskich teatrów, stworzenie rankingu i bazy informacyjnej  o wartościowych przedstawieniach dla dzieci, integracja środowisk teatralnych.


Przegląd odbywać się będzie w cztery soboty marca 2018 roku.